תכנון ביה"ס חדשני בית אל

מיקום הפרויקט : בית אל

היקף הפרויקט: 6,000 מ"ר

שנת הקמה: בתכנון

המזמין: המועצה המקומית בית אל