גני ילדים מבואות דרומיים חיפה

מקום: חיפה

שם הפרויקט: גני ילדים מבואות דרומיים- חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 275 מ"ר

שנת הקמה: 2017

המזמין: החברה הכלכלית, חיפה