בית מורשת הלוחם הדרוזי

מיקום הפרויקט: כיסרא

היקף הפרויקט: 3,100 מ"ר

תחילת פרויקט: 2017

המזמין: משרד הביטחון