פנימית נוער כפר גלים

מיקום הפרויקט: כפר גלים, חוף הכרמל

היקף הפרויקט: 820 מ"ר

שנת הקמה: 2020

המזמין: כפר הנוער גלים