ביהח נהריה אגף אשפוז כירוגי

בשיתוף עם: יובל גני אדריכלים

מיקום הפרויקט: נהריה

היקף הפרויקט: 19,000 מ"ר

שנת הקמה: 2003

המזמין: משרד הבריאות