מכון המים טכניון חיפה

שם הפרויקט : מכון המים טכניון חיפה
מיקום הפרויקט : קריית הטכניון, נווה שאנן, חיפה.
היקף הפרויקט: 6,000 מ"ר
שנת הקמה: 2006
המזמין: הטכניון