הפקולטה לתקשורת מכללת ספיר

מיקום הפרויקט: שער הנגב

היקף הפרויקט: כ-3000 מ"ר

המזמין: מכללת ספיר