בית ספר חיים חפר עיר ימים נתניה

שם הפרויקט : בית ספר חיים חפר, עיר ימים, נתניה.
מיקום הפרויקט : עיר ימים נתניה
היקף הפרויקט: 3,000 מ"ר
שנת הקמה: 2012
המזמין: עיריית נתניה
מנהלת פרויקט: עופר אליקים