חלומות וסביונים קרית ביאליק

מיקום הפרויקט: קריית ביאליק

היקף הפרויקט: 228 יח"ד

שנת הקמה: 2020

המזמין: אפריקה ישראל מגורים ושיכון ובינוי נדל"ן