התחדשות עירונית לב העיר לוד

מיקום הפרויקט: לוד

היקף הפרויקט: 8,000 יח"ד, 647 דונם.

שנת הקמה: בתהליך

המזמין: משרד השיכון והבינוי