סביוני חריש

מיקום הפרויקט: חריש

היקף הפרויקט: 400 יח"ד

שנת הקמה: בבנייה

המזמין: אפריקה ישראל מגורים בע"מ