מלון רמת הדר

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 400 חדרים

שנת הקמה: 2000

המזמין: פרטי