צורן

מיקום הפרויקט:  צורן

היקף הפרויקט: 60 יח"ד

שנת הקמה: 1994

המזמין: כ.א.ן גולן