אורט הרמלין נתניה- מעונות סטודנטים

מיקום הפרויקט: נתניה

היקף הפרויקט: 2,710  מ"ר, 98 יח"ד

שנת הקמה: 2018

המזמין: אורט ישראל