חניתה נווה שאנן

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 22 דירות

שנת הקמה: 2000

המזמין: חברת רסקו