שרביב רמת אלון

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 180 דירות

שנת הקמה: 2000

המזמין: חברת שרביב