שוק סיטונאי חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 750 יח"ד 240,000 מ"ר

שנת הקמה: בתהליך

המזמין: שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בחיפה בע"מ