כיכר האודיטוריום חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: משרדים ומסחר

שנת הקמה: 1999

המזמין: חברת צמנטקל