שיפוץ חזיתות וכניסה של בית הפניקס חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

שנת הקמה: 2012

המזמין: גני בן צבי בע"מ ורמת החיל אקוויטס אל אל סי