כביש 531

מיקום הפרויקט:  רעננה

שנת הקמה: 2017

המזמין: נתיבי ישראל