קישורית תחנת שאול המלך לביח

מיקום הפרויקט:  תל אביב

היקף הפרויקט: 3,000 מ"ר

שנת הקמה: בתכנון

המזמין: המרכז הרפואי איכילוב תל אביב