מתחם נצרת בכביש 60

מיקום הפרויקט: נצרת

היקף הפרויקט: 23,000 מ"ר

שנת הקמה: בתכנון

המזמין: יפה נוף