מסילות רכבת 5 6 תת קרקעיות

מיקום הפרויקט: תל אביב

היקף הפרויקט: בתכנון

המזמין: ינון- תכנון, ייעוץ ומחקר