מחלף אלנבי חיפה

מיקום הפרויקט:  חיפה

היקף הפרויקט: 200 מ"ר

שנת הקמה: 2016

המזמין: יפה נוף