ארנה נהריה

מיקום הפרויקט: נהריה

היקף הפרויקט: 37 דונם תב"ע ובינוי, תעסוקה ומשרדים

המזמין: א.י צפונה ונגבה יזמות נדל"ן בע"מ