מכללת בראודה כרמיאל

מיקום הפרויקט: כרמיאל

היקף הפרויקט: תכנית בינוי למכללה ותכנון מבנים בשטח של 15,000 מ"ר

המזמין: המכללה האקדמית בראודה