מתחם משולב – דימונה – תב"ע

מיקום הפרויקט: דימונה

היקף הפרויקט: 170 דונם, 100 יח"ד, מעונות סטודנטים, אולם רב תכליתי, בי"ס ומוסדות ציבור

המזמין: הקרן לפיתוח דימונה