רצועת רפידים

מיקום הפרויקט: מעוז אביב, תל אביב

היקף הפרויקט: כ-9 דונם

המזמין: עיריית תל אביב – יפו

 

קרא עוד

רצועת רפידים

רצועת רפידים הינה תא שטח ממערב לשכונת מעוז אביב וממזרח לנתיבי איילון.
המתחם מהווה חוליה מקשרת בין השכונה ופארק הירקון, והיא מהווה שטח טבעי פתוח המפותח בחלקו כאתר טבע עירוני ע"י תושבי השכונה.

תכנית רצועת רפידים הינה תכנית ביוזמת עיריית תל אביב המבקשת לאפשר ניצול מיטבי של הקרקע, לטובת תושבי שכונת מעוז אביב ותושבי הרובע, לחיזוק הערכים של קיימות, קהילתיות, והטבע העירוני, תוך שיתוף פעולה מלא עם הקהילה.

התכנית תוגש לועדה המחוזית על מנת  לשנות את יעוד הקרקע של הרצועה מקרקע חקלאית לקרקע לשטח ציבורי פתוח משולב בשטח למבני ומוסדות ציבור.

עקרונות התכנית המוצעת:

  • – מיקום פונקציות ציבוריות כלל עירוניות בחלקו הדרומי של האתר, סמוך לצומת רוקח / בכור שטרית.
  • – מיקום פונקציות ציבוריות קהילתיות שכונתיות בחלק הצפוני הקרוב יותר ללב השכונה.
  • – שימור אתר הטבע העירוני הקהילתי הקיים, הרחבתו והנגשתו.
  • – יצירת פארק ליניארי עם טיילת נוף עירוני המחברת בין החלק הצפוני של הרצועה (עם התקשרות לגשר לאוניברסיטה) למוקדים העירוניים מדרום. פיתוח הפארק הלניארי והטיילת יפותחו כחלק אינהרנטי מהרכס הטבעי והמשוקם.
  • – חיבור של גגות מבני הציבור המוצעים אל המרחב הטבעי.
  • – הרחבת המדרכה בדופן המערבי של ציר רפידים ליצירת שדרה וכיכרות בכניסה למבנים.

 

התכנית מציעה עד ל-50,000 מ"ר למבני צבור.
שטח הרצועה כ- 90 דונם