רמת אלון תכנית אב

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 1000 יח"ד

שנת הקמה: 1989-1999

המזמין: משרד השיכון  והבינוי

קרא עוד

שכונת רמת אלון ליד קריית הטכניון בחיפה, שבה למעלה מ-1000 יחידות דיור, מהווה לאחר גמר אכלוסה, אבן דרך למודל תכנון וביצוע ייחודיים. שכונה הררית שהעיצוב האורבני שלה מבוסס על מרקם בנייה נמוכה ועם זאת עומדת בקריטריונים של בינוי רווי המנצל באופן יעיל את הקרקע. יישום התכנית נעשה במודל תכנוני גמיש המשתף את היזמים.

לשכונת רמת אלון בינוי, פרישה ונוכחות אופייניים וברי זיהוי. הבניינים נמוכים ומדורגים בגבהים משתנים בין 2 עד 4 קומות. תוך ניצול שטח של למעלה מ-10 יחידות דיור לדונם נטו. מסות הבינוי ההמשכיות חולקו לגושים בקנה מידה קטן וכך גם השטחים שהוצמדו להם. המרקם משלב באופן אורגני את מסות הבינוי עם השטחים שהוצמדו להם. המרקם משלב באופן אורגני את מסות הבינוי עם שטחים פתוחים מגוננים, חצרות ושטחי גגות נרחבים הצמודים לדירות המגורים. שילוב זה מקנה לשכונה איכות ירוקה וצמודת קרקע. גושי הבניינים והשטחים הפתוחים נארגו לשטח "ים תיכוני"  שנפרש על טופוגרפיה הררית באופן הרמוני לנוף.

הבינוי של רמת אלון על כל מערכותיו מציד אלטרנטיבה עיצובית לבינוי המקובל, אשר בצפיפויות דומות מתבסס על מבנים יותר גבוהים ומופרדים זה מזה.