ת"א 2000

מיקום הפרויקט: תל אביב

היקף הפרויקט: 420 דונם

שנת הקמה: 2005

המזמין:  מנהל מקרקעי ישראל, עיירית תל אביב

 

קרא עוד

הליך התכנון:
בשלב ראשון תוכן תכנית אב למרחב תכנון בו חלה תכנית תא/2000 , בהמשך לתחרות תכנון בינלאומית משנת 2006, ובהתאם ל"הסכם עקרונות לקידום שיקוע הקו הירוק בציר אבן גבירול" שנחתם בין עיריית תל אביב-יפו למדינה ורמ"י, בשנת 2012.
תכנית האב המוגשת תהווה מסמך מדיניות. בהמשך יקודמו תכניות מתאר מפורטות לתת-מתחמים בתחום תכנית האב.

החזון:
הקמת מוקד עירוני חדש, בקצה הצפוני של המע"ר התל-אביבי, שביחד עם מרכזי העסקים הסמוכים ברמת גן (אזור הבורסה) ובגבעתיים, יוצר מרכז חדש למטרופולין כולו.
התכנון מציע מרכז דינמי של שימושים מרובים: תעסוקה, מלונאות, מגורים, מבני ציבור ומרכז תחבורה, המשולבים זה בזה בתוך מרחב הולכי רגל נגיש ונעים להליכה ולרכיבה על אופניים.
ניתן דגש רב על תנועת הולכי רגל רציפה, במפלס אחיד, עם חציית כבישים מעטה ככל הניתן.
את הבינוי חובקת טבעת ירוקה – ה- TLV LOOP – שדרה רחבה (כ-40 מ'), במפלס הרחובות הגובלים, המהווה מתחם פעילות ופנאי וקושרת את המרחב התכנון למתחמים השונים המקיפים אותו. הטבעת הירוקה תורמת להתמצאות במרחב העירוני עמוס התנועה.
יצירת רצף עירוני לשכונות ממערב ע"י בינוי מרקמי נמוך למרגלות המבנים רבי הקומות וביניהם, תוך יצית סביבה מזמינה ופעילות שוקקת בקנה מידה של הולך הרגל.

מרכיבי התכנון:
א. ה-TLV LOOP – השדרה ההיקפית – טבעת ירוקה המקיפה את אזור התעסוקה ומרכז התחבורה. מתוכננת כולה במפלס הרחובות הסובבים.
כוללת : מתקני פנאי ונופש, שביל אופניים, תחנות אוטובוסים, מפרצים להורדת והעלאת נוסעים.
ב. גן וולובלסקי – פיתוח ושדרוג הגן הקיים לרווחת תושבי האזור.
פיתוח חזית כלפי רחוב על פרשת דרכים, המשלבת את הכניסה לתחנת הקו האדום, ומאפשרת פעילות מסחרית כלפי הרחוב.
פיתוח הגן כולל: מתקני משחק פנאי ונופש, פיתוח מדרכות ושבילים הקושרים את מרחב התכנון עם המתחמים מדרום: המע"ר הצפוני, קרן הקריה, הקירה הצבאית ומרכז עזריאלי.
ג. קירוי האיילון הצפוני
התכנית המוצעת נמצאת בתחום תכנית האב לקירוי האיילון, תכנית בהליך קידום ביזמת העירייה בסטטוס לפי דיון בועדה המקומית. נערך תיאום בין צוות התכנון של התכנית המוצעת לצוות התכנון של תכנית האב לקירוי האיילון. במסגרת התכנית המוצעת נכלל מרכיב קירוי של נתיבי האיילון, כהמשך לפרויקט הקירוי המתוכנן מדרום לגשר ערבי נחל.
על הקירוי בחלקו הדרומי, מעל תחנת הרכבת, יוקם מרכז התחבורה המשולב (מתח"ם), שיכלול , בנוסף לתחנת הרכבת, גם מסוף אוטובוסים לקווים עירוניים ובין עירוניים, תחנת מוניות, עמדות העלאת והורדת נוסעים וחנית דו-גלגלי, עם קשרי הולכי רגל לתחנות הרכבת הקלה.
קירוי החלק הצפוני משתרע בין גשר מודעי לגשר ההלכה ומתוכנן כפארק ציבורי. הקירוי מגשר ומחבר את חלקי המטרופולין משני צדי האיילון, מהווה שטח ירוק פתוח לטובת הציבור וכן מאפשר סביבה איכותית ובריאה לבינוי המתוכנן על גדות האיילון משני הצדדים.
ד. מרכז תחבורה:
מבנה המשלב בצורה קומפקטית את כל אמצעי התחבורה הציבורית ומספק רמת שירות גבוהה וקיצור מרחקי הליכה.
מסוף התחבורה ממוקם על הקירוי מעל רציפי הרכבת הקיימים ונתיבי האיילון.
שטח בנוי 100,000 מ"ר במבנה תלת- קומתי.
משלב מגוון אמצע תחבורה: תחנת רכבת, מסוף אוטובוסים, תחנות רכבת קלה – הקו האדום והקו הסגול, מוניות, עמדות העלאה והורדה, חניוני רכב דו-גלגלי.
עפ"י פרוגרמה של משרד התחבורה מיום 11.3.15.

היקף הבינוי המוצע:
תעסוקה:
• 9 מבנים רבי קומות המשלבים תעסוקה ומלונאות. גובה 40-100 קומות.
• 820,000 מ"ר בנוי ברוטו מעל פני הקרקע (720,000 מ"ר עיקרי + 40% שירות).
.
מגורים:
• 8 מבנים רבי קומות בגובה 40 קומות.
• 1,280 יח"ד בשטח בנוי 189,000 מ"ר ברוטו מעל פני הקרקע (135,000 עיקרי + 40% שירות)

שטחים ציבוריים בנויים:
• 25,000 מ"ר בנויים ברוטו של מבני ציבור.

שטחים ציבוריים פתוחים:
• כ- 55 דונם המרכיבים את ה"טבעת הירוקה".
• כ- 10 דונם צירי הולכי רגל וכיכרות.
• כ- 40 דונם – פיתוח ושדרוג גן וולובלסקי.
• כ- 100 דונם פארק ע"ג קירוי האיילון בין גשר דורי לגשר ההלכה.