תכנית אב לאוניברסיטת חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 12 דונם

שנת הקמה: 2007

המזמין: אוניברסיטת חיפה