מרכז ברוך ורות רפפורט לאומנות ותרבות חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 1000 מ"ר

שנת הקמה: 1997

המזמין: עיריית חיפה