מרכז תרבות חוף הרכמל

שם הפרויקט: מרכז תרבות חוף הכרמל

מיקום הפרויקט: חוף הכרמל

היקף הפרויקט: 2,700 מ"ר

שנת הקמה: 2012

המזמין: מועצה אזורית חוף הכרמל