מרכז תרבות חוף הרכמל

שם הפרויקט : מרכז תרבות חוף הכרמל
מיקום הפרויקט : חיפה
היקף הפרויקט: 2,700 מ"ר
שנת הקמה: 2012
המזמין: מועצה אזורית חוף הכרמל
מנהלת פרויקט: אורי הורביץ

אולם מופעים ל-500 איש וספרייה.
שטח: 2,700 מ"ר
גמר ביצוע: 2012