בית ספר נאות פרס מבואות דרומיים, חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 3,800 מ"ר

שנת הקמה: 2017

המזמין: חברת יפה נוף, חיפה

קרא עוד

הפרוייקט תוכנן עפ"י פרוגרמה מלאה של משרד החינוך, כמו כן, נבנה ועמד בתקציב משרד החינוך.
לכל שכבה אשכול נפרד עם שטח ציבורי משותף משלו. הפונקציות הלימודיות המשותפות, ספריה מעבדות וחדרי מחשבים, רוכזו ברצועה אחת עם נגישות דרך מעבר מרכזי לכל האשכולות. האגף הציבורי מפריד בין החצר לאגפי הכיתות, כדי למנוע הפרעה בזמן השיעורים. אגף המנהלה תוכנן במבנה נפרד המשקיף על החצר.