בית ספר נאות פרס מבואות דרומיים, חיפה

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: 3,800 מ"ר

שנת הקמה: 2017

המזמין: חברת יפה נוף, חיפה