בית ספר מבואות דרומיים חיפה

בית ספר 24 כיתות
שטח: כ- 3,500 מ"ר
הושלם 2017
מזמין: חברת יפה נוף, חיפה

עפ"י פרוגרמה מלאה של משרד החינוך. נבנה ועמד בתקציב משרד החינוך.
לכל שכבה אשכול נפרד עם שטח ציבורי משותף משלו.
הפונקציות הלימודיות המשותפות, ספריה מעבדות וחדרי מחשבים, רוכזו ברצועה אחת עם נגישות דרך מעבר מרכזי לכל האשכולות.
האגף הציבורי מפריד בין החצר לאגפי הכיתות, כדי למנוע הפרעה בזמן השיעורים.
אגף המנהלה תוכנן במבנה נפרד המשקיף על החצר.

מנהל הפרויקט עופר אליקים מפייטלסון, שילה יעקובסון
ממליץ: איליה יוריסט, סמנכ"ל בניה, חב' יפה נוף
lia_y@yefenof.co.il
054-4718046