בנין אלקטרוניקה ומתמטיקה אורט בראודה כרמיאל

מיקום הפרויקט: כרמיאל

היקף הפרויקט: תכנית אב 160,000 מ"ר. שלב ראשון- בניין מדעים 8,000 מ"ר

שנת הקמה: 2013

המזמין: אורט ישראל