בנין אלקטרוניקה ומתמטיקה אורט בראודה כרמיאל

מיקום הפרויקט: כרמיאל

היקף הפרויקט: תכנית אב 160,000 מ"ר. שלב ראשון- בניין מדעים 8,000 מ"ר

שנת הקמה: 2013

המזמין: אורט ישראל

קרא עוד

תוכנית האב למכללה כוללת תוכנית בנין עיר ותכנית בינוי המהוות את הבסיס לפיתוח הפיזי העתידי של הקמפוס הוותיק. עקרונות תכנית האב מבטאים את הצורך במערך מבני התואם את הארגון האקדמי בו לכל חוג מתחם מבונה משלו הכולל חללי לימוד ייעודיים. תכנית האב החדשה מוסיפה כ- 95 דונם לשטחי המכללה שעליהם יבנו מבנים לשימוש המכללה ומעונות לסטודנטים בהקף כולל של כ- 70,000 מ"ר.

במסגרת תכנית האב החדשה למכללה תוכנן מבנה אלקטרוניקה מתמטיקה. מבנה זה למדעים הינו בן 4 קומות,  על מנת לנצל את הפרשי הגובה בטופוגרפיה. הכניסה הראשית למבנה נמצאת בקומה השנייה כאשר המפלסים הראשון  והשלישי משמשים לאכלוס כיתות ומעבדות. הקומה הרביעית משמשת כקומת הסגל, כך שעיקר התנועה בבנין מתבצעת ביעילות ובאופן מרוכז בין המפלסים הראשון והשלישי ללא הפרעה לפעילות המתבצעת בחדרי הסגל. הבניין כולל 25 חדרי לימוד מסוגים שונים בתוכם כיתות לימוד רגילות, מעבדות ללימוד אלקטרוניקה, מעבדות כלליות, מעבדות ייעודיות ומעבדות מחקר. סך-הכל ישרת הבניין כ-800 סטודנטים, חברי סגל אקדמי טכני ומנהלי ומתוכם בתפוסה מלאה כ- 750–700 סטודנטים כ-40 חברי סגל אקדמי וכ-7 חברי סגל מנהלי, ובכך ייתן מענה לרוב שטחי הלימוד החסרים כיום.