מתחם מלון הר כרמל

מיקום הפרויקט: חיפה

היקף הפרויקט: מתחם מגורים הכולל 105 יח"ד

שנת הקמה: 2021

המזמין: חברת יובל אלון