מסופי תחבורה ציבורית תת"ל 120

מיקום הפרויקט: צפון בני ברק, אם המושבות, דרום פ"ת גת רימון, דרום פ"ת הדר גנים

8 מסופים

המזמין: נתיבי איילון